Kuruluş

Bizler, Almanya’da yaşamını sürdüren ikinci kuşak göçmen Pülümürlüler olarak, Pülümür’de yaşamını zor şartlar altında sürdürmeye çalışan insanlarımıza yardım eli uzatarak, bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla şimdiye kadar bir dizi etkinlik düzenledik. Bunların, uzun vadeli proje çalışmalarına dönüştürülmesinin çabası içindeyiz.

Öngörülen proje çalışmalarının yaşama geçirilmesi, ancak kurumsallaşmayla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Bu amaçla 18.02.2001 tarihinde “Förderverein Pülümür e.V.” adını taşıyan bir dernek kurduk. Alman maliyesinden “Kamu yararlı dernek” statüsü almış olan ve Darmstadt Sulh Mahkemesi’ne bağlı Dernekler Masası’nda sicil kaydı bulunan derneğimizin kurucu üyeleri arasında, çeşitli meslek dallarında başarılı çalışmalar yürüten Pülümürlü arkadaşlarımız yer almaktadır.

Çalışmalarımızın özünü, Pülümür’de yaşayan insanlarımıza yönelik insancıl, sosyal, kültürel, eğitsel amaçlı maddi ve manevi destek hizmetleri oluşturmaktadır

Amaçlar

1. Yardıma muhtaç insanlarımıza yardım eli uzatmak.
2. Kamu yararına çalışan kurumlarla işbirliği yapmak.
3. Sosyal dayanışmanın geliştirilmesini sağlamak.
4. Bedensel engelli insanlarımıza mesleki eğitimle ilgili çalışmalar yürüterek destek olmak. Bu çalışmaların, ayrım yapılmaksızın gerçekleşmesine özen göstermek.
5. Yardıma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini desteklemek.
6. Halk eğitimini ve mesleki eğitimi teşvik etmek.
7. Doğanın korunmasını esas alarak, zirai alanda kamu yararına çalışma yürüten kurumları desteklemek.
8. Kamuoyunu, Pülümür’deki sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik alandaki gelişmeler hakkında aydınlatmak.
9. Doğa ve çevrenin korunmasına yönelik alanlarda yapılan yararlı çalışmaları teşvik etmek, bu amaca hizmet eden tedbirleri maddi ve manevi olarak desteklemek ve doğanın korunması alanında Almanya’da ve Avrupa’da faaliyet yürüten çalışmaların halklar arasında dostluk bağlarının geliştirilmesine hizmet eden kurumlarla bilgi alışverişinde bulunmak.

Yönetim

Başkan: Hıdır Kaya (Öğretmen)
Başkan yardımcısı: Zeki Gül (Eğitmen)
Başkan yardımcısı: Ismet Cankurt (İşadamı)
Sekreter: Gültekin Demir (Mali Danışman/Ekonomist)
Sayman: Yusuf Tekin (İşadamı)

Yönetim kurulu üyesi: Hulusi Polat (Kalifiye Eleman)
Yönetim kurulu üyesi: Zeki Yeşil (Kalifiye Eleman)

Denetleme Kurulu
Elif Pınar (Avukat ve Noter)
Hakki Koc (Üniversite mezunu Bankacı)